Product added to basket

  • logo
  • 0 0

HÅLLBARHET

FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Vår vision är ett hållbart samhälle där framtida generationer kommer få samma möjligheter som vi har idag. För att nå det målet är det vår mission att uppmuntra hållbar konsumtion.

Hållbarhet

Generellt skapar våra produkter goda estetiska uttryck och optimal funktionalitet i bibliotek runtom i världen. Men detta får inte åstadkommas på bekostnad av miljön.

 

FN:s Global Compact – för en bättre värld

Som en del av Lammhults Design Group är vi stolta att ha antagit FN:s Global Compacts tio principer för att skapa en mer ansvarsfull och hållbar värld. De tio principerna rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Vi strävar efter hållbar utveckling baserad på affärsetik, moral och integritet. Den hållbara utvecklingen måste vara djupt rotad i sättet vi gör affärer på samt formger och erbjuder våra produkter.

 

Våra 4 huvudmål för hållbarhet

    • Vi ska säkerställa att Lammhults Design Groups värderingar samt sociala och miljömässiga principer respekteras i vår dagliga verksamhet.
    • Vi ska säkerställa att vi har en socialt och miljömässigt sund och ansvarsfull produktionsapparat.
    • Vi ska öka andelen förnybar träråvara i våra produkter och stödja hållbart skogsbruk.
    • Vi ska reducera våra produkters och tjänsters påverkan på miljön.

 

Lammhults Design Groups varumärken och produkter har en tradition av ansvarsfull och hållbar design och produktion. Våra produkters kvalitet och deras långa livstid utgör förutsättningar för hållbar konsumtion. Det är vår ambition att vara banbrytare i förhållande till internationella standarder och krav från lagstiftning och kunder.

Affärsetik, hög moral och integritet är av avgörande betydelse och är integrerade i vår verksamhet som konstant strävar efter hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och finansiella aspekter när vi skapar och erbjuder produkter och tjänster. Vi undersöker miljömässiga, sociala och finansiella effekter samt minskar riskerna i vår egen organisation, i våra produkter och i värdekedjan. Samtidigt måste vår produktkvalitet alltid svara upp mot våra kunders krav och förväntningar.60/30 Klassisk stålhylla är Svanen-märkt