Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Hållbarhet

Ansvarig för bibliotekets indredning

På Lammhults Biblioteksdesign AB strävar vi ständigt efter att öka andelen miljöcertifierade produkter i våra biblioteksinredningar.

Vi förstår hur viktigt det är att forma framtidens bibliotek och vi strävar efter att leverera innovativa och ansvarsfulla lösningar som inte bara gynnar våra kunder utan även vår planet. Vårt engagemang för hållbarhet och ansvarsfull biblioteksinredning är en integrerad del av vår företagsetik och designfilosofi.

 

 

Slitstarka material

 

Som visionärer inom biblioteksdesign är det vår plikt att tänka på kommande generationer och miljön. Vi anser att hållbarhet och ansvar inte bara är en del av vår verksamhet utan en avgörande aspekt av vårt sociala ansvar.

Vi strävar efter att utforma bibliotek som fungerar som exempel på hur man skapar vackra, funktionella rum samtidigt som man skyddar och respekterar miljön. Våra produkter och lösningar utvecklas med omsorg och våra möbler är utformade för att vara hållbara och tidlösa, vilket minimerar behovet av frekventa utbyten och därmed sparar resurser.

När vi tillverkar våra möbler och inredningslösningar har vi en djup respekt för naturen. Vi använder ofta återvinningsbara material och stödjer skogsbruksinitiativ som säkerställer att träet kommer från hållbart skogsbruk.

Våra möbler är utformade för att klara tidens tand, och vi gör allt vi kan för att se till att de är lätta att underhålla och ofta kan återvinnas efter sin livslängd. Detta är en del av vårt åtagande att minska avfallet och minimera konsumtionen. Vi anser att ansvarsfull biblioteksdesign inte bara är bra för miljön utan också ekonomiskt fördelaktigt i det långa loppet.

 

 


Rådet för Forest Stewardship
®

Vi är fast beslutna att öka andelen hållbara träråvaror i våra produkter och därigenom stödja ansvarsfullt skogsbruk. Vi har ett FSC® Chain-of-Custody Multi-site-certifikat, som dokumenterar att vi kan erbjuda trä från ansvarsfullt skogsbruk och andra kontrollerade källor.


> FSC

 


EU Ecolabel

Vår serie 60/30 Classic hyllsystem bär nu stolt EU Ecolabel, vilket gör det enklare för dig att välja ansvarsfulla lösningar. Genom att välja produkter som är märkta med EU Ecolabel är du säker på att uppfylla stränga miljövänliga standarder som överensstämmer med europeisk lagstiftning.


> EU Ecolabel


Möbelfakta

Vårt engagemang för miljöansvar exemplifieras genom vår märkning med Möbelfakta. Utforska fördelarna med att välja miljömedvetna lösningar med vår Halland bokvagn - Plus Design för att säkerställa stränga miljö-, sociala och kvalitetskrav.


> Möbelfakta

 

Mål för hållbar utveckling

Vi bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling genom att påverka möbel- och inredningsbranschen att ta miljömässigt och socialt ansvar, genom att vara en bra arbetsgivare, en ansvarstagande regional aktör och genom att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara.


> Mål för hållbar utveckling

FN:s Global Compact

Som en del av Lammhults Design Group är vi stolta över att ha antagit de tio principerna i FN:s Global Compact för att skapa en mer ansvarsfull och hållbar värld. De tio principerna handlar om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.


> FN:s Global Compact 

 

 

Våra fyra huvudmål för hållbarhet

  • Vi ska säkerställa att se till att våra värderingar och sociala och miljömässiga principer erkänns och är djupt rotade i vår dagliga verksamhet.
  • Vi ska säkerställa att vi har en socialt och miljömässigt sund och ansvarsfull leveranskedja.
  • Vi kommer att öka andelen hållbara träråvaror i våra produkter och stödja hållbart skogsbruk.
  • Vi ska minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster.

Med de fyra huvudmålen för hållbarhet stöder vi tre av FN:s globala mål.

 

 


ISO-certifieringar

 

Genom att välja att samarbeta med oss väljer du en bibliotekspartner som prioriterar kvalitet, miljöansvar och dina unika behov. Med ISO 9001- och ISO 14001-certifieringarna visar vi vårt solida engagemang för kvalitet och miljöfördelar.

> ISO certifieringar

 

 

 

Uppförandekod

 

Vår uppförandekod bygger på våra värderingar, vår affärsidé, våra företagsmål och principerna i FN:s Global Compact. Uppförandekoden innehåller tydliga uppförandestandarder som måste följas av alla medarbetare. Vi kräver också att våra leverantörer följer tillämpliga lagar och principerna i FN:s Global Compact.

> Uppförandekod för medarbetare

> Uppförandekod för leverantörer

 

 

 

 

 

Mer information

Vi är en del av Lammhults Design Group som består av sju företag i Europa.

Nedladdning

Lammhults Biblioteksdesign A/S

Lammhults Design Group