Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Hållbarhet

För en bättre värld

Vår vision är ett hållbart samhälle där framtida generationer kommer få samma möjligheter som vi har idag. För att nå det målet är det vår mission att uppmuntra hållbar konsumtion.

Hållbarhet

Generellt skapar våra produkter goda estetiska uttryck och optimal funktionalitet i bibliotek runtom i världen.
Men detta får inte åstadkommas på bekostnad av miljön.

UN Global Compact – för en bättre värld


Som en del av Lammhults Design Group är vi stolta över att ha antagit de tio principerna i FN:s Global Compact för att skapa en mer ansvarsfull och hållbar värld. De tio principerna gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Vi verkar för en hållbar utveckling som vilar på affärsetik, moral och integritet. Den hållbara utvecklingen ska vara djupt förankrad i vårt sätt att göra affärer såväl som i utvecklingen och försäljningen av våra produkter.

 

Våra huvudmål för hållbarhet

  1. Vi ska säkerställa att Lammhults Design Groups värderingar samt sociala och miljömässiga principer respekteras i vår dagliga verksamhet.
  2. Vi ska säkerställa att vi har en socialt och miljömässigt sund och ansvarsfull produktionsapparat.
  3. Vi ska öka andelen förnybar träråvara i våra produkter
    och stödja hållbart skogsbruk.
  4. Vi ska reducera våra produkters och tjänsters
    påverkan på miljön.

 

 

På Lammhults Biblioteksdesign har vi antagit målet att öka andelen hållbar träråvara i våra produkter och på så vis stödja ett hållbart skogsbruk – för en bättre värld. Som företag har vi investerat i ett FSC® Multi-site certifikat (FSC-C 144988) som gör det möjligt för oss dokumentera att vi levererar trä från hållbart skogsbruk. 

> Se mer

60/30 Klassisk Stålhylla har erhållit Nordisk Miljömärkningslicens. Det garanterar att produkten uppfyller stränga miljö- och klimakriterier.

> Se mer