Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Vägledning för anbudsupphandling

Som erfarna biblioteksinredare erbjuder vi vägledning till våra kunder när det gäller att förbereda upphandlingar. Vår erfarenhet av modern, funktionell och estetiskt tilltalande biblioteksinredning gör att vi kan ge råd och ofta omvandla detaljerade inredningsplaner till anbudsdokument med alla nödvändiga detaljer om ritningar, specifikationer, krav, kvantiteter och material.

Vi tillverkar hållbara hyllsystem, möbler och utrustning speciellt anpassade för bibliotek. Tillsammans med starka partnerskap med många prisbelönta europeiska möbeltillverkare erbjuder vi nyckelfärdiga lösningar för biblioteksinredning.

Kapacitetsplanering av samlingar och olika sorters media är en av våra många kärnkompetenser och är avgörande när planerna ska tolkas i både anbuds- och svarsprocessen. Vi ser till att detta beskrivs på ett tydligt och koncist sätt när vi svarar på eller ger råd om hur man begär korrekta uppgifter i en anbudsinfordran. Som en del av den iterativa designprocessen ger vi råd om bästa praxis för bibliotek, inklusive logistik, flöden, siktlinjer och kreativa exponeringslösningar. Vi håller oss uppdaterade om de senaste trenderna inom möbeldesign och ägnar stor uppmärksamhet åt färg, material och hållbar utveckling.

Vi agerar ofta som en strategisk partner för bibliotekens utvecklingsteam, arkitekter, inredare och konsulter och ger råd om hur man genom konkurrensutsatta upphandlingsprocesser kan säkra den bästa investeringen för slutanvändaren.

 

> Kontakta oss för mer information

Expertis

 

På både den europeiska och internationella arenan, och inom både den offentliga och privata sektorn, förstår vi upphandlingsregler, riktlinjer och branschens bästa praxis, vilket bidrar till att säkerställa att dina upphandlingsdokument är relevanta och aktuella. Varje projekt är unikt och ställer olika krav på anbudsdokumenten. Genom att arbeta som partner kan vi vägleda dig i hur du översätter antingen en av våra inredningsplaner eller en design från tredje part till ett omfattande, rättvist och etiskt anbudsdokument.
 

> Se vår designprocess för bibliotek

 

 

Hur vi kan hjälpa till

 

  • Förstå din målsättning och dina krav.
  • Utarbeta en strategi för att säkerställa den bästa investeringen genom konkurrensutsatta upphandlingsprocesser.
  • Tillhandahålla kunskap, vägledning och stöd för att säkerställa att du lyckas upphandla de lämpligaste möblerna och andra relevanta produkter.
  • Dela med dig av vår internationella erfarenhet av upphandlingsregler, riktlinjer och bästa praxis inom branschen.
  • Säkerställa effektiv projektledning – allt från att förstå anbudsinnehåll till kriterier.
  • Ta fram rätt utvärderingskriterier för att säkerställa att du får de bästa förslagen.

  

 

Mer om oss


Biblioteksinredning är en del av vårt DNA. Vi brinner för att skapa inspirerande biblioteksmiljöer som uppfyller individuella krav när det gäller design och utveckling.

> Affärsområden


Med en stark projektledningskompetens på plats kan vi hantera alla typer av projekt, från komplettering av befintliga inredningar till inredning av nya bibliotek och andra interiörer. 

> Designprocessen


Vi skapar utrymmen som tillgodoser mänskliga behov. Kontakta våra erfarna inredningsarkitekter när du vill uppdatera ditt bibliotek eller bygga ett nytt.

> Vårt designteam


Vi strävar ständigt efter att öka andelen miljöcertifierade produkter i våra biblioteksinredningar.

> Hållbarhet