Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Kunskapens stad i Kiruna

I Kiruna finns ett 40.000 m² stort utbildningscentrum i stadsparkens förlängning, där flera utbildningsinstitutioner samverkar: en kulturskola, en gymnasieskola med teoretiska och praktiska utbildningar samt ett universitet med vuxenutbildning. I byggnaden finns också en sporthall, ett bibliotek och utställningsytor samt ett café och en restaurang som är öppna för allmänheten.

I hjärtat av byggnaden finns ett centralt torg som utgör en länk mellan kunskapsstaden och resten av stadskärnan. Härifrån leds besökaren in i ett rymligt atrium där stadens och skolans verksamheter möts i ett gemensamt och offentligt rum. Här ligger också biblioteket, där en generös mängd dagsljus kommer från stora glaspaneler på taket, vilket inbjuder besökarna att titta upp mot himlen och följa årstidernas olika skiftningar.

Inredningen är utformad för att skapa inbjudande miljöer som lyfter fram naturens element. Inspiration har hämtats från polarhimlens årliga förändringar, med naturliga och obehandlade material som samspelar med kontrasterande material och färger.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna