Product added to basket

 • logo
 • 0 0

FN:s Global Compact

Vårt arbete med FN:s Global Compact

 

Som en del av Lammhults Design Group är vi stolta över att ha antagit de tio principerna i FN:s Global Compact för att skapa en mer ansvarsfull och hållbar värld. De tio principerna rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och härstammar från:


Vi strävar efter en hållbar utveckling baserad på affärsetik, moral och integritet. Den hållbara utvecklingen är djupt rotad i vårt sätt att göra affärer, utforma och erbjuda våra produkter.

De tio principerna

De tio principerna i FN:s Global Compact, indelade i kategorier, är följande:

Mänskliga rättigheter

 • Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
 • Företag ska se till att de inte är delaktiga i kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Arbetskraft

 • Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Företag ska eliminera alla former av tvångsarbete.
 • Företag ska avskaffa barnarbete.
 • Företag ska avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

 • Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Företag ska ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
 • Företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Antikorruption

 • Företag ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.