Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Mål för hållbar utveckling

Våra hållbara mål

 

Vi bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling genom att påverka möbel- och inredningsbranschen att ta miljömässigt och socialt ansvar, genom att vara en bra arbetsgivare, en ansvarstagande regional aktör och genom att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara genom att välja ett ansvarsfullt alternativ.

Våra huvudmål för hållbarhet:

  • Vi ska säkerställa att se till att våra värderingar och sociala och miljömässiga principer erkänns och är djupt rotade i vår dagliga verksamhet.
  • Vi ska säkerställa att vi har en socialt och miljömässigt sund och ansvarsfull leveranskedja.
  • Vi kommer att öka andelen hållbara träråvaror i våra produkter och stödja hållbart skogsbruk.
  • Vi ska minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster.

 

 

Med våra mål för hållbar utveckling stöder vi tre av FN:s globala principer.