Product added to basket

 • logo
 • 0 0

EU Ecolabel

Biblioteksmöbler med EU Ecolabel 

 

EU Ecolabel, en officiell certifiering, garanterar överensstämmelse med europeisk lagstiftning för hållbarhet. Vi presenterar ett urval av bibliotekmöbler med EU Ecolabel, vilket underlättar valet av mer hållbara och ansvarsfulla lösningar. Kraven baseras på en livscykelanalys av produkten och krav ställs på produktion, användning och avfallshantering.

EU Ecolabel syftar till att minimera miljöpåverkan från både produktion och konsumtion. Därför tar miljömärkningen hänsyn till produktens hela resa och de miljöfrågor som uppstår längs vägen.

 

 

"Det gläder oss enormt att lägga EU Ecolabel till vår lista över prioriterade certifieringar. Certifieringen enligt EU Ecolabel återspeglar vårt orubbliga åtagande att erbjuda våra kunder dokumenterat miljövänliga val."

Mikael Kjeldsen, CEO

EU Ecolabel 60/30 Classic hyllsystem

EU Ecolabel 60/30 Classic hyllsystem

Varför välja EU Ecolabel?

 

Allt fler företag och privatpersoner tar aktivt hänsyn till sin miljöpåverkan när de utformar ett bibliotek. Genom att välja produkter som är certifierade enligt EU Ecolabel bidrar du inte bara till hållbarhet och miljöskydd – du är också säker på att uppfylla stränga miljöstandarder.

 

EU Ecolabel säkerställer:

 • Stränga villkor för miljöfarliga ämnen.
 • Anpassade kriterier för varje produkttyp, vilket stärker märkningens affärsmässiga relevans.
 • Stränga krav avseende hälsofarliga ämnen.
 • Godkännande av tredje part, vilket säkerställer märkningens trovärdighet.

 

Godkännande från en oberoende tredje part säkerställer att experter noggrant verifierat att alla EU:s miljömärkeskriterier uppfylls. Miljömärket är det enda EU-omfattande miljömärkningssystemet enligt ISO 14024 Typ I, som är en internationell standard för miljömärkning och miljödeklarationer.

 

 

Fakta 

 • Erkänd i hela Europa och stödjer EU:s inre marknad för ansvarsfull produktion.
 • Krav på produkterna att uppfylla objektiva och rigorösa kriterier för att höja hållbarhetsnivån.
 • Lägre miljöpåverkan, minskat avfall och minskade CO2-utsläpp.
 • Färre farliga kemikalier, utformade för hållbarhet och enkel reparation.
 • Kriterierna fastställs av ett demokratiskt organ snarare än av särskilda intressegrupper för att öka trovärdigheten.

> Mer om EU Ecolabel 

 

 

Våra möbler med EU Ecolabel


Vi har valt EU Ecolabel för vår populära serie 60/30 Classic hyllsystem för att kunna erbjuda unik biblioteksdesign.

Vi erbjuder yttergavlar, topphyllplan, överliggande topplattor och gavelbokhyllor. Alla träkomponenter är FSC-certifierade.