Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Renovering med uppgradering av befintliga hyllor

Sedan öppnandet 1991 hade bibliotekets interiör och inredning genomgått minimala förändringar. Det primära fokuset låg fortfarande på samlingen, med liten hänsyn till att förbättra besökarnas upplevelse. En omfattande renovering har dock förvandlat interiören till ett mer modernt och tilltalande utrymme.

Bibliotekarien Jeroen De Lathouwer förklarar den nya visionen: "Biblioteken blir alltmer nav för upplevelser och interaktion. Vårt mål var att skapa en välkomnande miljö där besökarna gärna dröjer sig kvar och där funktionalitet och anpassningsbarhet är av största vikt. Förnyelsen av vår ungdomsavdelning har gjort biblioteket mer lockande för barn, vilket har resulterat i att familjer tillbringar längre tider inom bibliotekets väggar. Tanken att vårt bibliotek ska fungera som en tredje plats, där människor aktivt väljer att tillbringa sin tid, blir allt vanligare."

Det som utmärker den här renoveringen är att de befintliga hyllorna återanvänds i sin helhet. Den nya layouten erbjuder större öppna ytor och bättre sammanhållning, delvis tack vare nya yttergavlar i olika nyanser av blått. Detta färgschema sträcker sig till de nya sittmöblerna, vilket skapar en harmonisk blandning av både nya och befintliga möbler. Denna sammanhållna strategi har fått beröm från både långvariga besökare och nya besökare, vilket bekräftar att renoveringsprojektet har varit framgångsrikt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna