Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Förnya ditt bibliotek för mindre...

Återanvändning av biblioteksmöbler minskade budgeten med 35 %

Renoveringen av biblioteket i Verrières-le-Buisson i närheten av Paris, Frankrike, påbörjades 2018. Designteamet från BC Intérieur föreslog att biblioteket skulle återanvända en del möbler och inredning framför att köpa allt nytt. Biblioteket blev övertygat om fördelarna och köpte idén.

Möbler som kunde återbrukas integrerades i den nya inredningsplaneringen. Återbruk och hållbarhet blev hjärtat i projektet som gjorde det möjligt för kommunen att spara mer än en tredjedel av den planerade investeringen.

Som en pålitlig leverantör av biblioteksinredningar världen över uppmuntrar vi hållbar konsumtion för att ge kommande generationer bättre möjligheter. Vi hade nöjet att hantera design- och specifikationsprocessen för detta projekt, vilket också var en ekonomisk fördel för kommunen Verrières-le-Buisson.


Se fler projektfoton

Biblioteksinredning på ett hållbart sätt

Vår design av inredningen till biblioteket i Verrières-le-Buisson säkerställde en enhetlig design och god funktionalitet i det nya utrymmet. Den nya layouten motsvarar kraven på ett modernt bibliotek med ändamålsenlig planering av resurser, böcker, media och zoner.

Befintliga bokhyllor och exponeringslådor renoverades enligt en mycket tydlig designvision: att förbättra tillgängligheten och flexibiliteten - viktiga punkter i kommunens kravspecifikation. Renoveringen och integrationen av nya kompletterande produkter har genomförts med tanke på livslängd, hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Vi arbetade nära tillsammans med kunden och gav råd för att fräscha upp byggnadens inredning, inklusive nya färgscheman och nytt golv, eftersom dessa element behövde bindas samman till en fungerande helhet med omplacerade bokhyllor och andra möbler.

Följande bilder visar de stora förändringarna efter renoveringen och omplacering av bokhyllor och andra möbler på biblioteket i Verrières-le-Buisson.


En mix av moderna bokhyllor

Inför renoveringen av biblioteket stod böcker och media på stationära, raka bokhyllor utan topphyllor, vilket gav rummet ett rörigt utseende.

I denna strama hylluppställning var höjderna antingen 152 och 182 cm eller en blandning av bägge. Det krävdes en ny konfiguration (svårt att uppnå med ej flyttbara hyllor) för att passa in i den nya visionen och zonindelning av utrymmet.

Under ommöbleringen eftermonterade vi låsbara hjul på hyllorna för att skapa flexibilitet hos alla hyllskepp, vilket gör att man kan flytta dem efter behov. Vi monterade även topplattor på de gavelbaserade bokhyllorna för att närmast ge intryck av en flott butik med gott om plats för frontexponering, vilket uppmuntrar besökarna att söka runt bland titlarna - design som sätter fokus på läsandet.

Gavelbaserade, mobila, runda hyllor har också integrerats i layouten, vilka kompletterar de renoverade raka hyllskeppen med hjälp av matchande färger, material och estetik.

Vi ville skapa ett enhetligt utseende genom att alla bokhyllor, nya som gamla, skulle vara lika höga. En intressant detalj är specialhöjden på den nya runda hyllan som matchar den ökade höjden på de raka hyllorna efter att ha kompletterats med hjul.

Före renovering – stram, mörk layout

Före renovering – inga topphyllor

Efter renovering – med topplatta och hjul

Efter renovering – ny modern layout

 

 


Tillgängliga exponeringslådor

I det ursprungliga rigida och strama barnbiblioteket var enkelsidiga, stationära bilderbokslådor placerade i grupp, vilket gav minimal flexibilitet om man ville använda platsen till något annat.

För att uppnå önskad flexibilitet uppgraderade vi bilderbokslådorna genom att ställa dem rygg mot rygg och förse dem med låsbara hjul så de lätt skulle kunna flyttas undan. Detta gör det möjligt för bibliotekets personal att enkelt möblera om utrymmet och ta emot större grupper av barn för högläsning, lektioner eller helt enkelt skapa utrymme för barnens lek.

Förutom att göra bilderbokslådorna mobila, har vi eftermonterat utdragbara exponeringslådor nertill för att göra stora bilderböcker mer tillgängliga.

Det fanns också möjlighet i hela vuxenbiblioteket att förbättra tillgängligheten av exponerade böcker och media genom att ersätta fasta exponeringslådor med utdragbara. Detta, i kombination med vanliga fasta exponeringslådor, gjorde att titlarna kan placeras närmare varandra, vilket ökar kapaciteten.

 

 

Före renovering – enkelsidiga bilderbokslådor med ställfötter

Efter renovering – kombinerade bilderbokslådor på hjul

Efter renovering – exponeringslåda på utdrag

Exempel på utdragslåda (bild från annat bibliotek)

 

 

Nya behov och nya möbler

Ett centralt designfokus i projektet var att skapa en modern kontrast mellan det gamla och det nya samt att optimera användningen av utrymmet. En viktig bidragande orsak till detta var två nya infopoddar för att slippa den stora och klumpiga expeditionsdisken som stod vid huvudingången.

En viktig funktion i dagens moderna bibliotek är självbetjäning. Den teknik som krävs för att erbjuda sådana tjänster måste tas med i planeringen av ett bibliotek. De två infopoddarna i mitten av biblioteket gör det möjligt för besökare att röra sig, söka efter material och betjäna sig själva vid huvudingången där det tidigare kunde vara blockerat av kö till expeditionsdisken.

De moderna färgerna på infopoddarna gör dem synliga för användarna, och den indragna frontpanelen gör dem mer lättillgängliga för rullstolsburna besökare eller personer med begränsad rörlighet.

Före renovering – fast disk vid entrén

Efter renovering – infopoddar mitt i biblioteket

Biblioteket har helt naturligt blivit ett "samarbetsutrymme" där personal och biblioteksanvändare kan mötas utan att blockera huvudingången. Blandningen av omplacerade och nya, flexibla möbler och bokhyllor skapar ett dynamiskt och mer lättarbetat utrymme för både besökare och personal.

Nya exponeringsprodukter, såsom Labyrinth-tornet och Emma-podiet, har introducerats för att öka möjligheterna till frontexponering av böcker och andra media samt skapa en harmonisk mix av de kombinerade materialen och färgerna så att både gamla och nya möbler passar in i en estetiskt tilltalande helhet.

Vi har också skapat nya sittplatser i biblioteket för att göra det till en plats att trivas - för sig själv, med familjemedlemmar eller bland andra besökare. Bland stolarna vi valt ingår den från Hay som visas nedan.

 

Se fler projektfoton

 

 

 

Nya produkter – Labyrinth

 

 

Nya produkter – Emma podium och Hay stol

Tänk grönt och återbruka

Vi värnar om det växande fokuset på ”grön” offentlig upphandling. Projektet i Verrières-le-Buisson är ett exempel på ett renoveringsprojekt där hållbart tänkande påverkade budgeten positivt. Dock kan återvinning eller återbruk ibland faktiskt bli dyrare än att köpa nytt, men när vi arbetar inom den cirkulära ekonomin på rätt sätt vinner miljön och koldioxidminskningen alltid!

För att kompensera en del av kostnaden för att köpa nytt stöder vi den cirkulära ekonomin genom att föreslå återbruksprojekt. Detta är inte alltid möjligt, så därför vi ser till att de produkter vi designar, tillverkar och köper alla tillverkas enligt vårt strikta "design to last"-etos – det säkerställer att produkterna är hållbara, lämpliga för ändamålet och att de i slutet av livscykeln enkelt kan demonteras och återvinnas (eller förhoppningsvis renoveras!) snarare än att producera massiv koldioxidpåverkan genom deponi.

 

 

Processen - A till Ö

Designteamet från BC Intérieur var delaktiga i hela omgestaltningen av biblioteket i Verrières-le-Buisson– från början till slut.

Här visar vi vårt arbete med att bygga om befintliga hyllsystem samt integrera nya runda bokhyllor på hjul.

 

 

Hållbart bibliotek - nu och i framtiden

Vi är stolta över att ha designat och renoverat biblioteket i Verrières-le-Buisson och därmed bidragit till att klara både kommunens budget och hållbarhetsmål.

Biblioteket är ett utmärkt exempel på hur återbrukade produkter kan ge nytt liv och en känsla av fräsch igenkänning till en miljö - helt utan att kompromissa med det tidigare bibliotekets ursprungliga material och estetik.

Som till exempel nya FSC-märkta trägavlar (för att reparera skadade hyllor) som monterats i samma bokhylla som ursprungliga trägavlar, vilket skapar en fin kontrast: en kombination av den elegans som finns i moderna ytskikt med de gångna årens patina hos de ursprungliga trägavlarna.

Verrières-le-Buisson finns nu på listan över projekt som visar vårt hållbarhetsarbete genom att erbjuda innovativa återbrukslösningar för produkter som redan använts i många år.

Vi har samlat flera exempelprojekt som visar vårt engagemang för ansvarsfull råvaruförsörjning och hållbar tillverkning, återbruk, hantering av produkter vid slutet av livscykeln samt cirkulär ekonomi.

> Läs mer om andra hållbara projekt

 

 

  

 


Hållbara produkter

Vi arbetar ständigt med att öka andelen miljöcertifierade produkter i våra biblioteksinredningar. Vi har produkter som är Svanen-märkta och vi har många FSC-certifierade produkter i sortimentet som stödjer hållbart skogsbruk för en bättre värld.

Projektet i Verrières-le-Buisson har varit en ekonomisk vinst för kunden samtidigt som det har främjat en grönare och mer hållbar framtid. Biblioteket framstår nu mer som en komplett helhet och erbjuder större flexibilitet och tillgänglighet för både personal och besökare.

> Läs mer om hållbarhet

 

 

 

 

Kontakta vårt designteam

Vi har duktiga designteam och projektledare både på vårt huvudkontor i Danmark och på vart och ett av våra regionkontor runtom i Europa, Nordamerika och Mellanöstern. Kontakta oss gärna om du har ett aktuellt eller kommande projekt som du vill diskutera eller få hjälp med.

> Kontakta oss