Product added to basket

 • logo
 • 0 0

ISO-certifieringar

ISO-certifierad biblioteksservice

 

ISO-certifieringarna är globalt erkända riktmärken för kvalitetsstyrning och miljöansvar.

På Lammhults Biblioteksdesign AB är vi stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket tillförsäkrar våra kunder god och jämn kvalitet och ett orubbligt engagemang för miljöarbete. Dessa certifieringar visar vårt engagemang för att leverera varor och tjänster av kontrollerad kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön.

Vi integrerar ISO:s värderingar i vår dagliga verksamhet och i vårt utbud av varor och tjänster:

 • Kundcentrerad strategi: Våra varor och tjänster för bibliotek är skräddarsydda för att uppfylla dina specifika behov, så att du alltid blir nöjd.
 • Fördelar för miljön: Vi främjar aktivt miljömedvetenhet, miljöcertifierade material, design för kreativt återbruk (”upcycling”) och ansvarsfull avfallshantering.
 • Kontinuerligt lärande: Vårt team är välutbildat och har goda kunskaper om bibliotekens aktuella utmaningar, trender och bästa praxis.

Våra ISO-certifieringar

ISO 9001

ISO 9001 är guldstandarden för kvalitetsledningssystem. Att uppnå och bibehålla denna certifiering är ett bevis på vår ständiga strävan efter hög och jämn kvalitet.


Så här gynnar det dig och ditt bibliotek:

 • Jämn och hög kvalitet: Vi är fast beslutna att leverera varor och tjänster för bibliotek som alltid uppfyller eller överträffar dina förväntningar. Vi arbetar nära dig för att förstå dina unika krav och önskemål.
 • Effektivitet: Våra design- och projektprocesser är effektiva, vilket resulterar i snabbare projektleveranser och minimerade störningar i bibliotekets verksamhet.
 • Kontinuerlig förbättring: Vi förfinar ständigt vår verksamhet för att kunna erbjuda bättre varor och tjänster till våra kunder.

 

> ISO 9001:2015-certifiering

ISO 14001

ISO 14001 är en viktig drivkraft för vårt miljöansvar. Den gör det möjligt för oss att minska vår påverkan på planetens miljö samtidigt som vi levererar förstklassiga varor och tjänster.


Här är vad det innebär för dig:

 • Miljöpraxis: Vår verksamhet är utformad med miljön i åtanke och minimerar avfall och resursförbrukning.
 • Miljövänliga initiativ: Vi arbetar aktivt för att främja hållbara lösningar, digitala resurser och ett minskat koldioxidavtryck.
 • Efterlevnad: Vår biblioteksdesign och våra produkter följer relevanta miljöbestämmelser, vilket säkerställer att våra metoder är miljömedvetna.

 

> ISO 14001:2015-certifiering

 

 


Fler certifieringar


Vi är fast beslutna att öka andelen hållbara träråvaror i våra produkter och vi vill säkerställa att våra möbler och inredningar har den lägsta miljöpåverkan i sin kategori.

 

> Mer om FSC