Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Den nya möteplats i Lund

När det nya biblioteket i stadsdelen Klostergården skulle etableras i nya lokaler, hade bibliotekschefen Karin Bergendorff en bra ledstjärna i form tydliga visioner:

Det nya biblioteket skulle bli mer än ”bara” ett bibliotek; man skulle samverka i gemensamma lokaler med den lokala fritidsklubben liksom den öppna fritidsverksamheten. Den nya samhörigheten mellan dem och biblioteket skulle manifesteras i inredningen.
Det nya biblioteket skulle bli en mötesplats för stadsdelen, som till stora delar tillkommit under sextiotalets byggboom, vars centrum efter hand blivit slitet och mindre inbjudande för invånarna.
Det nya biblioteket skulle välkomna alla kategorier av medborgare; skolbarn och –ungdom, föräldrar med barn, vuxna samt de äldre.

När det nya Mötesplats Klostergården nu varit i drift i en månad, kan Karin konstatera att visionerna blivit förverkligade. Den går en röd tråd genom husets alla delar, där färgsättning, material- och möbelval binder samman dem på ett omärkligt och smakfullt sätt. Den nya byggnaden med dess enorma glasparti mot centrumtorget har nästan magiskt förvandlat den förut halvskumma miljön till ett stadsdelens vardagsrum, där folk känner sig bekväma och hemma. Och man ser redan att besökare från olika befolkningsgrupper dras till biblioteket; inte minst har föräldrar med småbarn funnit dit i betydligt högre grad än tidigare.

”När det gäller inredningen så är jag speciellt glad över de långa sittbänkarna längs glaspartiet som vetter mot torget, för de förenar inne- och utemiljön så att de nästan smälter samman. Sedan växer inredningen inåt i rummet, så att de högsta möblerna är längst bak. Mycket effektfullt. Så har vi en fantastisk låg rund hylla, som slingrar sig som en orm genom biblioteksrummets mitt. Den liksom bara finns där och skapar vrår där barnen spontant upptäcker nya böcker.”

Ett tips som Karin gärna vill dela med sig till andra som står i begrepp att flytta sin biblioteksverksamhet är att uppmuntra allmänheten låna så många böcker som möjligt. ”Hjälp oss flytta!” var hennes budskap till invånarna i Klostergården, och utlånen under de nästan tre månader det var tal om blev också rekordhög.
”Samarbetet med Lammhults Biblioteksdesign har varit en värdefull hjälp i hela processen att få detta i hamn, inte minst alla kloka synpunkter och goda idéer från deras inredningsarkitekt Lykke Jørgin”, säger Karin avslutningsvis.

Inredningsarkitekt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna