Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Även om biblioteket på Campus Belval endast ska finnas under en begränsad tid har man satsat på en inredningslösning som både ska fungera och uppfylla en del av studenternas önskemål

Fokus har legat på att göra biblioteket behagligt, med frikostiga arbetsytor och med utökad service. Nuvarande arbets och läsutrymme upptar nästan ¾ av biblioteksrummet. Personal bakom disk kan assistera de studenter som så önskar och böckerna är genomgående placerade i ljusa bokhyllor. Den höga användningsgraden av detta bibliotek visar att inredningslösningen kan anses som framgångsrik.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna