Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Säkerhetsmeddelande

9 maj 2022 / Produktnyheter

Uppdatering 13 juni:

Sedan vi tog bort produkterna från vår hemsida har vi kontaktat alla bibliotek som köpt något Elna eller Elof elefanttråg. De har alla mottagit ett lock som täcker öppningen, så att inga fler skador kan uppstå. Det kan till och med användas till extra förvaring.

Elna och Elof är därför nu säkra att använda och finns på vår hemsida igen.

Vi beklagar olägenheten.

 

 

Viktigt säkerhetsmeddelande gällande produkt

Vi kommer de närmaste dagarna att kontakta alla bibliotek som har köpt våra tråg för exponering och förvaring vid namn Elof och Elna.

Den lekfulla designen på elefanten har frestat ett barn att klättra upp på möbeln och sedan försökt att glida ner i utrymmet överst (se illustration). Den röda markeringen visar de kritiska mellanrummen.

Produkten är avsedd för exponering och bläddring av böcker och inte klättring, men det är vårt ansvar att förstå att produkten kan inbjuda barn att klättra upp på elefanten.

Av denna anledning kommer vi att kontakta alla bibliotek som har en eller flera av våra populära elefanttråg ur Wildlife kollektionen. Detta för att försäkra oss om att dessa två produkterna antingen tillfälligt ställs undan från allmänheten eller, om så inte fungerar, att mellanrummet tillfälligt blockeras i väntan på att en reservdel skickas från oss. Det är viktigt att vi eliminerar risken att detta händer igen.

Vi kommer framöver att ändra designen på produkterna och de är därför tillfälligt borttagna från hemsidan. När de nödvändiga ändringarna är gjorda kommer produkterna åter att presenteras på hemsidan.

Som professionell leverantör av biblioteksmöbler för offentlig miljö där det finns barn, sätter vi alltid säkerheten först.

Om ni har frågor gällande detta, vänligen kontakta kundtjänst.