Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Kongsberg folkbibliotek, Norge

14 oktober 2015 / Projektnyheter

Kongsberg är en stad som ligger i framkanten vad det gäller tekniska landvinningar. Detta återspeglas även i stadens nya bibliotek.

Biblioteket har utvecklats i ett samarbete mellan biblioteket, vårt systerbolag BS Eurobib och Redia A/S, som har levererat de interaktiva lösningarna.

BS Eurobib har levererat alla möbler, inredning och belysning och har haft stort fokus på färger, ljus och design. Målet var att skapa en plats att vara på, inte bara som ett bibliotek, men också som en mötesplats för medborgarna i Kongsberg. Det var viktigt att knyta samman både traditionella och nya medier med innovativa, interaktiva lösningar vilka gör det här biblioteket unikt.

Läs mer