Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Darmstadt universitets- och statsbiblioteket, Tyskland

3 oktober 2014 / Projektnyheter

Det nya universitets- och statsbiblioteket är det centrala biblioteket i Darmstadts tekniska universitet

Det används av universitetet samt utbildnings- och forskningsinstitutioner i regionen till undervisning, läsning och vetenskapligt arbete. Därutöver är biblioteket ett offentligt vetenskapligt bibliotek och levererar litteratur till invånarna i Syd-Hessen, de lokala myndigheterna och kulturinstitutioner.

Läs mer