Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Bibliotek understödjer integration

21 juni 2016 / Projektnyheter

Danmarks Biblioteksförening; pressmeddelande 16 juni 2016

En nyligen genomförd undersökning utförd av Moos-Bjerre & Lange Analyse utförd på uppdrag av Danmarks biblioteksförening visar att biblioteken är en av de viktigaste institutionerna i integrationsarbetet.

Hela 70% av nyanlända samt barn till invandrare i Danmark uppges ha fått personligt bemötande och hjälp med studier och utbildning på biblioteken. Motsvarande tal för personer med danskt ursprung är 41%.

Ordförande för Danmarks Biblioteksförening, Steen B. Andersen säger ”Undersökningen visar på bibliotekens styrka, nämligen att de på många platser är den viktigaste institutionen för integrationsarbete.  Vi vet också att biblioteken används i mycket högre grad av både utrikesfödda samt barn till utrikesfödda än av danskar tack vare att biblioteken uppfattas som öppna, värdeneutrala institutioner som har ett brett utbud inte bara av böcker men även erbjuder lektions och utbildningshjälp, integration och gemenskap, läslust, demokrati och mycket mer. Biblioteken löser idag riktigt många uppgifter, till nytta och glädje både för medborgarna och för samhället i stort.”

Läs mer

Lammhults Biblioteksdesign noterar flera likheter mellan resultaten från undersökningen gjord i Danmark med de förhållande som råder i Sverige.

Bibliotekens service är gratis, man kan erbjuda hjälp i många olika frågor allt från språkstudier och bostadssökande. Gratis internet kan ge en länk till hemlandet. I allt högre grad har man generösa öppettider med eller utan personal och biblioteksrummet blir en betydelsefull samlingspunkt för nyanlända.

Svensk Biblioteksförening har publicerat en artikel ”Om integration” av Marie-Louise Samuelsson där uppsatsen ”Plötsligt var världen här. Bibliotek och integration i tre Stockholmsförorter” analyseras. I uppsatsen hänvisas till forskarna Dorte Skot-Hansen och Marianne Anderssons beskrivning av bibliotekens fyra överlappande funktioner: den kulturella, den kunskapsförmedlande, den informationsförmedlande samt den sociala funktionen.

Läs artikeln här    

Se några av våra inredningslösningar för bibliotek