Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Spelcentral

Inte längre tysta rummet

Dagens bibliotek präglas inte längre av en förväntan om tystnad. Tvärtom är de nu platser som uppmuntrar till nöje, deltagande och samarbete. Men det behövs fortfarande tysta områden för människor som behöver studera eller bara vill vara ifred.

Så vad ska man ta hänsyn till när det gäller placering av bibliotekets spelzon?

Först måste man ta hänsyn till övriga besökare. Spelzonen behöver vara i ett område som ligger långt ifrån eller är separerad från studieområden för att inte störa dem som söker lugn och ro. Dessutom behövs tillräckligt med plats för att barnen ska kunna röra sig fritt antingen de spelar ensamma eller i grupp. Slutligen behöver man med inredningen skapa en avslappnad miljö där barnen kan spela antingen sittande eller stående.