Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Läslejonen som bra hjälpmedel

Våra exponeringsställ Lion och Lioness tillsammans med ryggetiketter och knubbetiketter för skyltning i hylla är bra hjälpmedel för att tydliggöra böcker och annan media på ett inbjudande sätt.

Med hjälp av en sammanhängande skyltning kan man vägleda låntagarna, kanske ta bort eller åtminstone sänka tröskeln in till litteraturens underbara värld i bland annat Norge och Tyskland är lejonet redan idag en välkänd symbol för lättläst till barn och unga. Leselöwe i Tyskland och Leseløve i Norge är barnens guide till lättlästa titlar.

Att erbjuda ”Lättläst” på bibliotek är en viktig komponent för att tillgängliggöra bibliotekets tjänster oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Detta arbete vänder sig till en rad olika grupper i samhället och det är nödvändigt med flera olika arbetssätt för att tillgängliggöra litteratur och media.

Att arbeta för att sprida lättläst litteratur på bästa sätt kräver sin insats. Ett målinriktat och engagerat arbete är en förutsättning, utöver det tillkommer verktygen för att verkligen nå dit man vill. Att på olika sätt sprida information om vad som finns samt att exponera det man erbjuder på tydligast möjliga vis.

För att nå målgruppen barn och unga med lättläst litteratur kan ”läslejonet” fungera som ett hjälpmedel. För en del låntagare är det inga problem att gå till hyllan med lättläst i. För det andra kan det kännas mer obekvämt och man ser hellre att lättlästa titlar finns tillgängliga bland övriga böcker. Framförallt gäller det unga låntagare.

För skyltning och exponering av lättläst för barn och unga kan det vara en idé att redan i entrén informera om att det finns. Hur man hittar rätt direkt. Med tydlig skyltning av lättlästsymbol och förklaringstext redan vid entrén till biblioteket eller vid ingången till en barn- / ungdomsavdelning.

Markering på bokryggar gör det möljigt att sortera in titlarna i ordinarie bestånd. Man behöver därmed inte gå till en speciell hylla i biblioteket.

Frontexponering av lättlästa titlar; gärna tillsammans med ordinarie nyheter eller temanböcker man önskar lyfta fram. Låt symbolen för lättläst dyka upp på bibliotekets egna tryckta och digitala material för att snabbt skapa igenkänning och associationer.

Lion exponeringställ

> Köb här i nätbutiken

Lioness exponeringställ

> Köb här i nätbutiken

Leopold bilderbokslåda

> Köb här i nätbutiken

Lion symbolklistermärke

> Köb här i nätbutiken