Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Hur är din studiestil?

Inte alla studenter föredrar tystnad när de studerar

Ett akademiskt bibliotek ger studenterna den perfekta studiemiljön, speciellt eftersom den information och de resurser de behöver för att hantera tentor och uppgifter finns lätt tillgängliga.

Några studenter föredrar att studera ensamma, medan andra lär sig bättre i grupp. När man designar ett akademiskt bibliotek är det därför av största vikt att man tar hänsyn till studenternas olika inlärningsmetodik. Tysta studieområden där studenterna kan fokusera och lära sig individuellt, såväl som gruppområden där studenterna kan diskutera och samarbete behöver inkluderas i bibliotekets planlösning.