Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Get into the zone

Olika studenter studerar på olika sätt

Efterfrågan på studieområden på biblioteken ökar då många studenter använder dem för både enskilt studium och grupparbeten. Dock är det så att det som en student förväntar sig kan skilja sig markant från andra. Vissa studenter behöver bara ett bord, en stol och ett strömuttag för sin dator, alldeles oavsett var det är placerat i biblioteket. Andra söker en tyst vrå där de kan vara i lugn och ro, avskärmade från studentlivets myllrande puls. Därför är det avgörande att tillgodose dessa varierande önskemål genom att erbjuda studieplatser på olika håll i biblioteket.