Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Ørestad bibliotek, Danmark

2 oktober 2014 / Projektnyheter

Ørestad är en ny framväxande stadsdel i Köpenhamn, och biblioteket har spelat en roll i utvecklingen av dess kulturella identitet

Biblioteket är på många sätt innovativt. För det första kombinerar det tre olika syften under samma tak. Där finns ett folkbibliotek, ett skolbibliotek för det intilliggande Ørestad Gymnasium och där är ett kulturcentrum för stadsdelen.

Läs mer