Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Donation skapar förändring i Ghana

Donation i samarbete med danska Ghana Biblioteksvenner skapar bättre villkor för bibliotek i Afrika


Vi tror på att utbildning är vägen till att skapa positiva förändringar i ett samhälle. Därför stödjer vi den danska välgörenhetsorganisationen Ghana Biblioteksvenner som arbetar för att starta kostnadsfria bibliotek i byar i norra Ghana.

Med donationen av ett stort antal biblioteksmöbler och biblioteksinredning vill vi vara en del av ett samhälle som strävar efter att ge kunskap och lärande till alla i norra Ghana, där tillgången till böcker, bibliotek och utbildning ofta är begränsad.

 

> Läs mer om Ghana Biblioteksvenner


Ghana Biblioteksvenner


Ghana Biblioteksvenner är en välgörenhetsorganisation som arbetar för att inrätta gratis bibliotek i byar i norra Ghana. Organisationen består av drygt 50 medlemmar och har som mål att:

  • främja läsning och därmed språkfärdigheter.
  • anordna kurser för vuxna analfabeter.
  • förbättra informationssökning genom att tillhandahålla sökexpertis.
  • göra information och kunskap fritt tillgängliga för alla.
  • främja demokratisk medvetenhet.
  • göra böcker och annat material tillgängligt för alla.

 

Nytt bibliotek i hjärtat av Dalun, norra Ghana


För mer än fyra år sedan öppnades ett nytt bibliotek i den lokala byn Dalun. Ghana Biblioteksvenner har varit den drivande kraften bakom projektet och har lett renoveringen av ett tidigare ungdomscenter som har förvandlats till ett bibliotek. I samarbete med ett lokalt snickeri tillverkades bord, exponeringstråg och hyllsystem för att passa in i biblioteket.

Biblioteket är öppet alla dagar i veckan och fungerar inte bara som en plats för läsning och studier utan också som ett socialt nav där olika aktiviteter såsom läskvällar och festivaler äger rum. Fokus på gemenskap har gjort biblioteket till en samlingsplats för lokalbefolkningen i alla åldrar, särskilt barn och ungdomar under 15 år, som utgör hälften av Daluns befolkning.

I stället för att låna med sig böcker hem, vilket inte är vanligt i Ghana, samlas barn, skolklasser, ungdomar och vuxna på det lokala biblioteket för att läsa. Biblioteket i Dalun är alltså avgörande för att engagera lokalsamhället, samtidigt som det också besöks av människor från grannbyarna som bland annat cyklar eller paddlar kanot över floden för att delta i bibliotekets aktiviteter.

"Vi är glada över att se att lokalsamhället har tagit biblioteket till sig. Det är deras bibliotek. Vi hjälper och stödjer biblioteket genom att tillhandahålla möbler och utrustning, men det kan bara drivas av dem. De gör ett fantastiskt jobb med det."

- Britta Bitsch, ordförande för Ghana Biblioteksvenner

 

 

Donation av biblioteksmöbler till Ghana


År 2024 beslutade vi att donera ett brett utbud av biblioteksmöbler för att stödja Ghana Biblioteksvenner och deras humanitära arbete.

Vårt samarbete med Ghana Biblioteksvenner går längre än traditionella affärsrelationer. Det innebär en förening av vår expertis inom biblioteksdesign och biblioteksmöbler med organisationens arbete för att skapa kostnadsfria bibliotek. Genom denna synergi skapar vi bibliotek som inte bara består av funktionella biblioteksmöbler, utan också av hopp, lärande och kreativitet för alla samhällen och människor i norra Ghana.

Bibliotek ska vara gratis och tillgängliga för alla. Därför innebär vår donation mer än att tillhandahålla biblioteksmöbler. Det är en investering i att skapa lärcentra som spelar en avgörande roll för att lindra fattigdom och främja demokrati globalt.

 

 

 

Den lokala snickaren monterar ett bilderbokstråg.

Skolklassen i Dalun använder det nya biblioteket.

Bokdiskussion i läsgruppen.

  

Vilka biblioteksmöbler har donerats?


Eftersom finansieringen av bibliotek är begränsad i norra Ghana kännetecknas biblioteken ofta av spartanska interiörer och få möbler. Det vill vi ändra på. De produkter som ingår i vår donation till biblioteket i Dalun har valts ut med omsorg - inte bara för att förbättra bibliotekets funktionalitet, utan också för att skapa en välkomnande och inspirerande miljö. Donationen består helt och hållet av överskottsprodukter från vårt lager, som kommer att få nytt liv på biblioteket i norra Ghana.

Vår donation omfattar Elof och Ture bilderbokstråg, som är särskilt utformade för barn. De hjälper till att organisera och presentera bilderböcker på ett enkelt sätt och uppmuntrar barn att utforska den förtrollande världen av litteratur från en tidig ålder.

Puzzle-bordet med fyra pallar är mer än bara en möbel - det är en samlingspunkt för gemensamt lärande och uppmuntrar till gruppaktiviteter, diskussioner och glädjen i att lära tillsammans. För blivande konstnärer kan Michelangelo-staffliet användas för att utforska konstnärliga talanger och kreativa uttryck.

Emma och Maria podier fungerar som dynamiska plattformar för visuella presentationer tillsammans med tråget Sara, så att bibliotekarier och lärare effektivt kan engagera sin målgrupp och skapa en levande och inkluderande lärmiljö. Crossrunner Maxi och Ørestad bokvagnar erbjuder mobilitet, så att bibliotekspersonalen effektivt kan hantera och transportera böcker runt i biblioteket.

För att förbättra inlärningsupplevelsen har vi inkluderat Alfabetstenar och olika exponeringsställ. Vår donation omfattar även Filmolux Soft bokplast och PS-bokstöd för att säkerställa att böckerna håller längre. Slutligen har vi donerat Easy Dot griffeltavelfilm, ett kreativt verktyg som hjälper till att förvandla ytor till dynamiska platser för idéer och kommunikation.

Produkterna syftar till att förvandla biblioteket i Dalun till ett levande centrum för kunskap och kreativitet. Från att uppmuntra småbarn att läsa med roliga bilderbokstråg till att främja gemensamt lärande genom Puzzle-bordet, är våra bidrag utformade för att skapa en inkluderande och inspirerande plats för lokalsamhället. Biblioteksmöblerna förbättrar inte bara bibliotekets funktionalitet, utan bidrar också till en meningsfull inlärningsupplevelse för personer i alla åldrar i Ghana. Genom denna donation hoppas vi kunna katalysera en positiv förändring i hur kunskap nås och delas i det ghananska samhället.

 

 

Biblioteksmöblerna hämtas på huvudkontorets lager i Holsted.

 

Britta Bitsch, Chairman, ordförande för Ghana Biblioteksvenner

 

 

“Vi har länge drömt om att få moderna biblioteksmöbler till Dalun i Ghana. Vår organisation är överväldigad av den generösa donationen och uppskattar verkligen de fantastiska produkterna från Lammhults Biblioteksdesign. Som tidigare bibliotekarie och bibliotekschef förknippar jag Lammhults Biblioteksdesign med kvalitetsdesign och hög standard. Biblioteket i Dalun är nu mycket mer levande, spännande och modernt."

- Britta Bitsch, ordförande för Ghana Biblioteksvenner

 

“Vi vil stödja ändamål och hjälpa barn, ungdomar och vuxna världen över att bli mer läskunniga och utbildade. Vårt mål är att skapa bibliotek som tillför värde och mening för både individer och samhällen oavsett geografi eller social tillhörighet."

- Mikael Kjeldsen, CEO

 

 

Biblioteksmöblerna anländer till Dalun.

Ingång till byns bibliotek.

De donerade biblioteksmöblerna tas i bruk.

 

 

Donation av biblioteksmöbler för en bättre värld  


Genom vår donation till Ghana Biblioteksvenner vill vi inte bara hjälpa till att skapa bibliotek - vi vill skapa platser där hopp och kunskap möts. Vi ser fram emot samarbetet mellan Ghana Biblioteksvenner, lokalsamhället i Ghana och alla som är delaktiga i att göra detta initiativ till verklighet.

Eftersom lokalsamhället har tagit till sig sitt nya bibliotek i Dalun är vi övertygade om att biblioteket kommer att ha en långvarig och viktig roll. Läsglädjen, spänningen i att lära sig och den känsla av gemenskap som biblioteket bidrar till att främja är ett vittnesmål om en ljus framtid och nya möjligheter för kommande generationer.

Kontakta oss om du behöver hjälp med ditt biblioteksprojekt eller har några frågor.

Om du vill donera till Ghana Biblioteksvenner och stödja deras arbete med att inrätta kostnadsfria bibliotek i norra Ghana, vänligen mejla jim@jellingnet.dk.

 

 

 

Mer inspiration

Se fler projekt med möblerna från denna donation