Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Skolbibliotek - studieplatser

Lugn och ro för eleverna

Det är viktigt att varje enskild elev har nödvändig plats för att studera på biblioteket – både ensam, i grupp och på läxcafé.

Områden med bekväma soffor och stolar inbjuder till lugn och eftertanke – en nödvändighet i den hektiska vardagen. Placera arbetsbord i rätt höjd och behagliga stolar placerade nära böckerna och annat nödvändigt arbetsmaterial. Studieplatserna ska både vara trivsamt och praktiskt ordnade så att eleverna får arbetsro.

Vi har samlat inspiration till inredning av studieplatser på biblioteket som understödjer de ungas lärande och läsning.


Gör det behagligt
Bekväma soffor och stolar inbjuder till lugn och eftertanke.

> Se fler projektbilder


Sitt högt eller stå upp
Studera ensam eller arbeta i grupp kring högbordet.

> Se fler projektbilder


Studieplatser för alla
Arbetsplats med god belysning och lugn miljö är viktigt för alla elever.

> Se fler projektbilder

 

 

 

 


Avkopplande miljöer för grupparbete
Skapa öar och studieområden där eleverna kan samarbeta och brainstorma om stora som små uppgifter.

> Se fler projektbilder

 

 

Se relaterade produkter

 

 

 

 

Få mer inspiration

Inredning för skolbibliotek