Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Med plats för alla

När Thurø bibliotek flyttade till nya lokaler gemensamma med ortens skola, var det första gången i Svendborgs kommun som man integrerade skol- och folkbibliotek med varandra. Biblioteket betjänar besökare i alla åldrar med allt från böcker, filmer, tidskrifter, spel etc.

I samband med ny öppningen av biblioteket genomförde man att det dessutom blev ett meröppet bibliotek vilket innebär att besökare kan utnyttja bibliotekets service även vid tider då ingen personal är på plats.

Biblioteksinredningen erbjuder goda möjligheter för både studenter och övrig ortsbefolkning att använda lokalerna till studieplats likväl som det agerar som ortens vardagsrum. Som besökare får man lust att låna både av den traditionella exponeringen samt av olika temautställningar som ständigt förnyas.

Inredningsarkitekt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna