Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Få uppmärksamhet

Ordna små utställningsområden och få uppmärksamhet

 

Nyckelordet är frontexponering. Böcker och andra medier, som frontexponeras blir mer utlånat. Lyft fram omslagen och locka besökarna till att finna nya spännande böcker genom att gå på upptäcktsfärd. Kanske blir de också inspirerade till att låna även annan litteratur än de tänkt sig.                     

Vi har ett stort urval av produkter, som lämpar sig för frontexponering och utställning. Boktorn och podier för både exponering och förvaring. Lägg därtill intresseväckande blickfång i form av exponeringsställ till bord, hylla och vägg.

Showit

> Se mera

Wow utställningspyramid

> Se mera