Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Ny inredning i tillfälliga lokaler

Efter en anlagd brand på Larviks bibliotek 2019 blev stora delar av byggnaden helt förstörda, så biblioteket fick stänga. Nu har biblioteket fått en temporär placering i ett före detta köpcentrum till dess nya, permanenta lokaler står klara.

Inredningen av biblioteket tar hänsyn till att 1700 hyllmeter ska organiseras på ett effektivt och användarvändligt sätt på en 2.000 kvadratmeter stor yta med många glasväggar. Flexibilitet är extra viktigt i det tillfälliga biblioteket då inredningen också ska kunna användas i de framtida permanenta lokalerna. Därför är nästan alla möbler på hjul eller lätta att flytta.

Man har lyckats kombinera en kompakt yta i delar av biblioteket med mer öppna lokaler i andra delar, där man även kan hålla större arrangemang. Man har gjort plats för ett särskilt rum för skolklasser och andra organiserade aktiviteter under dagtid för barn och unga. Där finns en särskild avdelning för studerande med både en liten läsesal och två grupprum.

Både vid färgval och namngivning av de olika rummen har man tagit hänsyn till lokal anknytning och identitet. Man har hämtat inspiration från bokskogen och havet, och ortens kända författare, Ingvar Ambjørnsen, har fått en framträdande plats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna