Product added to basket

  • logo
  • 0 0

MER ÄN BARA BIBLIOTEK

Centralen är det nya ”blå huset vid sjön” i Tranemo, en levande och central mötesplats med café/bistro, hotell, mötestorg och bibliotek för kommunen och invånarna.

Inredningskonceptet är framtaget av Anna-Karin Björkman, Tyrens i ett kreativt samarbete med Mikael Persson, konceptansvarig för vision av hus och innehåll. ”Trädgård och sjö” var inspirationskälla, detta ingår i husets gestaltning och varumärke.

Tillsammans med Mikael och bibliotekschefen Fredrike Holzhausen Henriksson och hennes verksamhet för biblioteket, så har bibliotekets planlayout-, interiör och inredningskoncept vuxit fram till en unik och sammanhållen helhet med huset. ”Ord och vatten” är för huset en röd tråd i helhetskonceptet.
Det första inredningsuppdraget för Tyrens och Anna-Karin var att i tidigt planeringsskede ta tillvara på bibliotekets intressen och behov och sammanställa ett inrednings- och lokalprogram i en nära dialog med bibliotekschefen Fredrike och hennes verksamhet. Detta arbete innebar en noggrann analys av funktioner och flöden, som resulterade i en yteffektiv och väl fungerande planlayout efter verksamhetens önskemål och behov.

Andra inredningsuppdraget var att i byggskedet ta fram ett unikt möbel- och inredningskoncept överensstämmande med husets grundare Mikaels Persons visioner och koncept för huset. I detta arbete samordnades möbler, inredning, material och interiör till ett unikt helhetskoncept överensstämmande med visionen för ”det blå huset” med råa betongytor, stål och glas, och materialval med lokal anknytning.

Tillsammans med bibliotekschefen Fredrike och med professionella goda råd av Mats Nilsson på Lammhults Biblioteksdesign, projekterades fast och lös inredning fram till ett komplett förfrågnings-, och upphandlingsunderlag.

Tranemos nya bibliotek är inte bara bibliotek med en boksamling eller en plats för studium – det är för invånarna en inspirerande plats att umgås, fika, inspireras och mötas för multikulturella kontakter, digital upplysning, uppträdanden, föreläsningar, skapande, fantasi och upptäckter. Utifrån detta har vi gemensamt utvecklat huset till en unik och dynamisk helhetsupplevelse där interiör och exteriör samverkar för morgondagens bibliotek – och idag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna