Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Ett meröppet bibliotek som blivit ortens vardagsrum på riktigt

Bara bibliotek på 400 kvadratmeter öppnade hösten 2015 i nybyggda lokaler.  Att det skulle bli ett meröppet-bibliotek fanns med i planeringen från början vilket var till stor fördel för planeringen och genomförandet. Lammhults Biblioteksdesign tog i samråd med personal fram ritningsförslag som bildade underlag i kommunens beslutsprocess.

Man har satsat på vita Frontlinehyllor kompletterade med olika funktioner såsom t ex tidskriftsförvaring och exponeringshyllplan. Hyllorna skulle dessutom placeras så att det blev överskådligt oavsett var i lokalen man befinner sig.

Att allt ska vara tillgängligt ställer krav på möblerna; tex måste både tidskrifter och dagstidningar vara lätta att komma åt. Både senaste nummer men även äldre exemplar. Med funktionen förvaring/exponering i Frontline där dagstidningsförvaring bakom exponeringshyllplanen fungerar utmärkt uppfyllde hyllorna från Lammhults biblioteksdesign dessa krav väl och är idag en mycket uppskattad lösning både hos personal och besökare.

Hyllsystemen skulle delvis vara på hjul och därmed flyttbara för ökad flexibilitet och möjlighet att använda delar av lokalen till olika event. En del hyllgavlar har man använt till databord Eureka, andra låter man vara en del av skyltningen genom att använda text på. För att exponera nyheter, teman och skapa intresse använder man Quattro exponeringstorn i vitt och orange i två olika höjder

För att göra det enklare för låntagarna att hitta så strävar man dock mot att både skylta och märka i allt större grad med hjälp av färger och symboler. Hyllgavlar och pelare används redan nu till skyltning och tydliga texter talar om vad som finns var.

Meröppetbibliotek skapar inte distans till invånarna utan kan tvärtom ge ökad interaktion än ett vanligt bibliotek. Besökare är mer benägna att plocka undan efter sig när det är obemannat, första besökarna på morgonen tar ofta själv in dagstidningen i lokalen och placerar den i hyllan när man är färdig. Man träffas och umgås, både barn och äldre. Biblioteket har i Bara på riktigt utvecklats till ortens gemensamma vardagsrum.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna