Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Kongsberg är en stad som ligger i framkanten vad det gäller tekniska landvinningar. Detta återspeglas även i stadens nya bibliotek som framgångsrikt kombinerat det senaste inom teknik och interaktivitet med den mer traditionella inredning som vi ofta förknippar med bibliotek.

Kongsbergs folkbibliotek inryms i KRONA – Kongsbergs Kultur- och kunskapshus. Här finns, förutom folkbibliotek, även Buskeruds högskolebibliotek, Tinius Olsens yrkesskola, Kongsbergs norskundervisning, Devoteket; ett vetenskapscenter, tre biografer, musikalteater, föreläsningssal samt kommunal service. KRONA är alltså en byggnad som rymmer många verksamheter vilket också möjliggör interaktion på flera sätt.

Biblioteket har utvecklats i ett samarbete mellan biblioteket, vårt systerbolag BS Eurobib och Redia A/S, som har levererat de interaktiva lösningarna. BS Eurobib har levererat alla möbler, inredning och belysning och har haft stort fokus på färger, ljus och design.

Målet var att skapa en plats att vara på, inte bara som ett bibliotek, men också som en mötesplats för medborgarna i Kongsberg. Det var viktigt att knyta samman både traditionella och nya medier med innovativa, interaktiva lösningar vilka gör det här biblioteket unikt.
I biblioteket finns ett starkt fokus på barn eftersom de är framtidens användare och därmed en viktig målgrupp. Ambitionen är att barnens zon ska vara en rolig plats att vara på för barnen och samtidigt en trevlig plats för de vuxna att befinna sig i.

Besökare erbjuds många interaktiva möjligheter i det nya biblioteket vilka inspirerar till inlärning och väcker nyfikenhet hos både barn och vuxna. Det handlar framför allt om att leka fram kunskap med interaktivitet som utgångspunkt och med läslust som mål. Den interaktiva våningen inbjuder till att leka och lära och sprider därmed liv och rörelse i hela biblioteket.

I musikavdelningen kan man använda en ljudanläggning för musikupplevelser och runtom i hela biblioteket finner man digital skyltning och bokmaskiner med information om tillgängliga böcker.

Det interaktiva "Ögat", som är placerat i entrén, är både en anatomisk och ikonisk installation som är tänkt att engagera och inspirera besökare och elever att lära sig mer om denna del av människokroppen. Genom att samverka med ögat får du möjlighet att utforska världen från en annorlunda vinkel och få inblick i hur det kan vara att vara färgblind eller ha nedsatt syn. Läs mer (engelska)

Inredningsarkitekt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna