Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Ett juridiskt bibliotek i en ny, samtida stil

År 2015 flyttade CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in i sin nya byggnad i hjärtat av Luxemburg. Ett juridiskt bibliotek med tillgång till nödvändig dokumentation för CSSF’s medarbetare. Biblioteket kan även konsulteras av externa intressenter.

Stålhyllor i neutrala färger valdes för att skapa ett visuellt modernt uttryck där uppmärksamheten fokuseras på dokumenten, snarare än på möblerna.

Trähyllor valdes för att skapa en god balans mellan den nya interiören och de äldre böckerna. En annan viktig faktor som beaktades var mängden dokument som kunde presenteras i ett begränsat utrymme.

Bibliotekarie Nora Humbert:

"Tack vare bra skyltning på hyllorna, är det lätt för vem som helst att snabbt hitta rätt dokument. Våra besökare är mycket nöjda med det nya arrangemanget och antalet besökare har ökat kraftigt. Vi valde Schulz Benelux eftersom vi tidigare haft positiva erfarenheter av dem och nu uppfyllde de även bäst våra krav med sitt förslag."

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna