Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Inbjudande bibliotek med nytt fokus på brädspel och konst

Ringsted bibliotek skapade under 2019 och 2020 en ny museivägg och ett brädspelsområde.

Museiväggen är specialbyggd med digitala skärmar som visar utvalda konstverk och utställningar, fritt tillgängligt för alla besökare. Inrättandet av brädspelsområdet föranleddes av en önskan om att tillföra helt nya typer av material till biblioteket med fokus på gemenskap och samvaro.

”Vi har jättestor respekt för vårt bibliotek som vi menar är en hörnsten för förmedling av information och kunskap till invånarna. Vi håller fast i de färger och material som fanns i huset från början och erbjuder besökarna ett läckert bibliotek som de har lust att använda och samtidigt ta hand om,” förklarar Trine Vandsted Nielsen, biträdande bibliotekschef på Ringsted bibliotek.

Tillsammans med Ringsted bibliotek har arkitekter från Lammhults Biblioteksdesign haft som mål att förnya det befintliga biblioteksrummet men samtidigt bevara dess ”själ” och det uttryck som biblioteket redan var känt för. Därför går de nya möblerna i rött och vitt, och de nya materialen är utvalda och specialdesignade för att passa till övrig biblioteksinredning.

”Våra något röriga idéer har förvandlats till konkreta och spännande initiativ. Vi har lyckats skapa ett bibliotek som är ett enda stort rum med många olika områden och zoner som ger utrymme för olika sorters besökare att trivas. Vår önskan var att presentera brädspel och konst på ett nytt och läckert sätt – den önskan har infriats,” säger Trine.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna