Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Christiansfeld bibliotek, Danmark

I samband med att Christiansfelds grundskola skulle byggas ut slog man samman skolbiblioteket med folkbiblioteket. Det nya kombibiblioteket har blivit en succé för både elever, stadens biblioteksbesökare samt personalen. Projektet startade som en s.k. omvänd upphandling med en angiven prisram, inom vilken vi kom med förslag till inrednings och utrustning som tillgodosåg bibliotekets krav på kapaciteter och funktioner. Med vår kompetens inom biblioteksinredning har vi, i samarbete med biblioteket, skapat en inbjudande miljö med en flexibel inredning som passar de olika användargrupperna.

”Både skolbiblioteket och folkbiblioteket är supernöjda med samarbetet med Lammhults Biblioteksdesign.

Vi har varit särskilt glada för de visuella lösningar vi fått se av våra önskemål under inredningsprocessen – vi har, som ett skol- och folkbibliotek, haft många speciella önskemål för inredningen så att våra användares behov kan tillgodoses. Inredningsarkitekterna hos Lammhults Biblioteksdesign har verkligen tänkt kreativt och kommit med fina, användbara lösningar på konkreta utmaningar. Bland annat har vi möjlighet för att kvickt och lätt ändra inredningen så den passar olika situationer.

Vi har fått ett inbjudande bibliotek som tar hänsyn till både skolans behov och medborgarnas. Att Christiansfelds särprägel också har tagits i beaktande vid inredningen är en extra bonus.”

- Iben Østergaard, Christiansfeld bibliotek
 

Inredningsarkitekt Kirsten Brandt Jørgensen från Lammhults Biblioteksdesign A/S har bland annat funnit inspiration till inredningen från utsmyckningen av trappgångar och gångstråk av Peter Holst Henckel samt Christiansfelds många lindar. Det har bland annat gjorts mattor formade som lindträdets blad. Bottenvåningen är inredd med gott om plats till återlämning, utlån och upphämtning av reserverat material samt barnavdelning och skönlitteratur för vuxna. I barnavdelningen har det gjorts en rund hylla med bilderbokslådor både in- och utvändigt med möjlighet till både förvaring och exponering av barnböcker. En uppseendeväckande berättarfåtölj skapar en fantasifull miljö för både stora och små.

För att utnyttja utrymmet optimalt har det på sina håll gjorts sittplatser i hyllorna, både som enkelsitsar och bänkar. De kommer också väl till pass när man behöver lugn och ro.

På andra våningen är all facklitteratur placerad tillsammans med ungdomsavdelning samt tidningar/tidskrifter. Här finns tillgång till bra arbetsplatser med både gruppbord och en pc-bar, där man kan sitta ensam.

Inredningsarkitekt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna