Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Ökat antal besökare i det nyrenoverade biblioteket

Första månaden man hade öppet besökte 6380 personer Billunds bibliotek vilket är en ökning med 20% jämfört med samma månad förra året.

Billund är ”Barnens huvudstad”!

Billunds kommun har som vision att vara en fantastisk stad att växa upp i där barn ska ha möjlighet att utvecklas till kreativa invånare med hjälp av kunskaper och färdigheter man erhållit genom lärande, lek och kreativ omgivning. Denna kunskap ska i förlängningen även kunna spridas bland barn både regionalt, nationellt och internationellt.

Som en del av denna vision har man satsat på att renovera och modernisera ortens bibliotek. Fokus har legat på att man sökt skapa en miljö som ska inspirera både barn och vuxna till nyfiket lärande med ytor och inredning som inbjuder till både fri lek, läsning och studier och inte minst till fysisk rörelse.

Ole Bisbjerg, ansvarig för bibliotek, museum och kommunal service säger:

”Det är mycket tillfredsställande att invånarna redan, så snart efter öppnandet, uppskattar biblioteket och använder det ofta. Vi har många glada barn och vuxna som besöker biblioteket och som är positivt överraskade av den spektakulära inredningen och de verksamheter som äger rum på biblioteket i Barnens huvudstad.”

Inredningsarkitektur: Rosan Bosch Studio

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna