Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Det första intrycket

Entrézonen är besökarens första intryck av biblioteket

Det anger tonläget för resten av biblioteket och behöver därför vara välkomnande, inbjudande och lockande så att folk kommer in och upptäcker biblioteket.

Vare sig vi talar helt eller delvis bemannade eller obemanade bibliotek skall dina besökare inte bara känna sig välkomna utan också snabbt kunna orientera sig. Var kan de få personlig hjälp och hur kan de hjälpa sig själva? Frågor som dina besökare själva skall kunna få besvarade när de kommer in i entrézonen.

Planering och utforming av entrézoner med hjälp av olika inredningslösningar kan vara svaret. Här visar vi på några möjligheter för att ta dina besökare om hand – och då redan vid första mötet!

> Se alla våra smarta informationsdiskar”Vår nya reglerbara Info Pod med indragen front 
är till stor hjälp för såväl våra besökare som 
oss själva. Den underlättar i arbetet och i 
bemötandet till allavåra besökare. Disken gör 
att besökare kan komma näramed skrymmande 
väskor och är även en hjälp för dem med 
rullstol eller rullator. Det känns bra att 
kunna bidra till en ökad 
tillgänglighet på biblioteket.”


Carina Bonde och Maria Nilsson,
Jonstorps bibliotek, Höganäs kommun, Sverige

> Läs mer om Info Pod med indragen front

Bjud dina besökare innanför


Tanken är att entrézonen ska hållas luftigt och relativt rent och med fri sikt in i biblioteket

Att använda lägre hyllor och exponeringsmöbler på hjul kan skapa en känsla av öppenhet liksom en hög grad av flexibilitet.

Detta är också det idealiska tillfället att visa fram de senaste titlarna och nytt material och därmed skapa en butikskänsla vid ingången genom att använda låg frontexponering som uppmuntrar besökarna att ta för sig av böckerna och medierna.

 

> Se alla våra exponeringsmöbler

> Se alla våra exponeringsställ

Allt för att underlätta för dina besökare

> Se fler varor som passar till din entrézon

Optisk besöksräknare

> Köp i nätbutiken

Återlämningskorg med hjul

> Köp i nätbutiken

Svanenmärkt bärkasse

> Köp i nätbutiken

Bärkassar (fler motiv)

> Köp i nätbutiken