Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Det första intrycket

Entrépartiet är besökarens första intryck av biblioteket

Det anger tonläget för resten av biblioteket och behöver därför vara välkomnande, inbjudande och lockande så att folk kommer in och upptäcker biblioteket.

Tanken är att ingångsområdet ska hållas luftigt och relativt rent och med fri sikt in i biblioteket. Att använda lägre hyllor och exponeringsmöbler på hjul kan skapa en känsla av öppenhet liksom en hög grad av flexibilitet. Detta är också det idealiska tillfället att visa fram de senaste titlarna och nytt material och därmed skapa en butikskänsla vid ingången genom att använda låg frontexponering som uppmuntrar besökarna att ta för sig av böckerna och medierna.