Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Biblioteket grundades 1966 till minne av Dag Hammarsköld, FNs generalsekreterare 193-1961 och är idag ett så kallat depåbibliotek för Förenta Nationerna

Idag återfinner man biblioteket i Regnellianum; en K-märkt byggnad, uppförd 1891-1892, med putsarkitektur i nyrenässans. Regnellianum en del av Uppsalas universitets historia och arkitekten bakom var stadsarkitekt Carl Axel Ekholm.

En K-märkt byggnad medför en en del utmaningar vid inredning av ett bibliotek då hyllorna fått anpassas efter varje rums beskaffenhet med hänsyn till rördragning, socklar och kabeldragning på golv. Hyllsystemet man arbetat med och som nu pryder sin plats och fyller sin funktion är Frontline med lackade gavlar och hyllplan i ask.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna