Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Ett bibliotek i världsklass

Public Library of the year 2016 (IFLA award)
IDA 2017 Gold Award

Biblioteket i Dokk1 tillhör ett av de förnämsta biblioteken i världen. Om detta råder intet tvivel när du passerar genom entrén och in i den futuristiska miljön. Byggnaden rymmer inte bara bibliotek utan även ett multimediacenter och samhällsservice. Den futuristiska byggnaden fungerar som ett nav för både kunskap och kultur och med ett förväntat besöksmål om en miljon besökare per år.

Dokk1 erbjuder möjligheter i form av nya erfarenheter, upplevelser, kunskaper och aktiviteter men även till avkoppling och kontemplation. På biblioteket lånar du böcker och andra media, studerar, lyssnar på föreläsningar eller deltar i olika evenemang - både analogt och digitalt.

Här tillhandahålls samhällsservice med tjänster i form av pass- och körkortsutlämning eller en rad andra självbetjäningstjänster samtidigt som du har möjlighet att delta i utomhusaktiviteter i stadsmiljö.

Det helautomatiska parkeringssystemet beläget under Dokk1, hitintills det största i sitt slag i norra Europa, garanterar säker parkering av din bil. En parkering tillgänglig för alla, inte bara besökare till biblioteket. Prova det nästa gång du besöker Aarhus.

Vårt systerbolag i Danmark, Lammhults Biblioteksdesign A/S,  svarar för merparten av såväl standard- som kundanpassad biblioteksinredning till biblioteket. Byggnadens arkitektur är utformad som en öppen, demokratisk stadsmiljö under tak – ett landskap som när man färdas igenom det erbjuder både hänförande utsikt och utrymme.

På beställarens anmodan att använda så få olika möbelmodeller som möjligt i det nya biblioteket, gjordes bland annat en fusion av våra välkända hyllsystem Ordrup och Frontline Square – resultatet är Ordrup Square!

Läs mer om Dokk1 i boken "Space for change"

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste biblioteksnyheterna