Product added to basket

 • logo
 • 0 0

Next Library Festival 2015

5 augusti 2015 / Utställningsnyheter

”Next Library Festival” är en internationell konferens för bibliotekspersonal, beslutstagare och innovatörer som vill veta mer om vad man bör förändra och vilka olika sätt man bäst kan stödja lärande i vårt nutida samhälle

Next Library 2.jpg

Next Library 2015 erbjuder en mångfald av interaktiva möten och händelser. Lammhults Biblioteksdesign A/S, vårt systerföretag i Danmark, är sponsor av eventet.

Denna internationella sammankomst arrangeras av Aarhus folkbibliotek i Danmark och marknadsförs under benämningen Next Library®.  Next Library arrangerar inte bara olika internationella konferenser, man har även ett community på sin hemsida www.nextlibray.net där över 700 biblioteksanställda, ledare och innovatörer från hela världen är medlemmar.

2014 hölls konferensen för första gången inte i Danmark utan i Chicago. I år återvänder man till Aarhus och markerar då även öppnandet av Dokk1-biblioteket. Konferensen äger rum den 12-15 september och man förväntar sig över 300 deltagare från 28 länder.

Next Library är ett utmärkt tillfälle för alla som brinner för frågor om lärande att kunna dela  kunskap med varandra. Konferensarrangörerna erbjuder ett smörgåsbord av olika aktiviteter: Föreläsningar av eftertraktade föredragshållare, demonstrationer av nya plattformar, platser för spontana möten med mera. 

 

Next Library 4.jpg

Innovativa tankar kan skapa oväntade lösninar

Deltagarna själva har tidigare lämnat förslag på olika teman till konferensen och såhär långt är nedanstående planerat:

 • Biblioteksbyggnader
 • Rumsdesign
 • Medborgarinformation
 • Servicedesign
 • Spel och spelskipning
 • De mörka sidorna av Internet
 • Data-data-data
 • Inkubator för skapande & lärande
 • Motsatser attraherar varandra

Uppdaterat program kan du se här

 


Next Library besöker Herning folkbibliotek

Herning 1.jpg

Temat för besöket på Hernings folkbibliotek är ”Biblioteksbyggnader” och ”rumsdesign”

På lördagen har man arrangerat besök till intressanta platser i närområdet. Ett av besöken är tänkt att gå till det nyligen invigda folkbiblioteket i Herning, där Pernille Schaltz, bibliotekschef, bjuder på en exklusiv visning som fokuserar på biblioteksutveckling och god kundservice.

Lammhults Biblioteksdesign har förutom att leverera hyllor, exponeringsmöbler och specialtillverkade möbler till den spektakulära barnhörnan även haft ett nära samarbete med de anställda på biblioteket. Man har diskuterat sig fram till lösningar för att skapa känslan och utseendet av ett bibliotek som lika gärna kunde  legat i New York.  Hernings bibliotek är ett resultat av innovativt och inspirerande samarbete och vi är naturligtvis stolta för att ha bidragit till detta mycket intressanta bibliotek.

Sedan invigningen 2014 har antalet besökare tredubblats. Stadens invånare besöker biblioteket för att läsa, inspireras, spela, lyssna på föreläsningar – eller bara för att titta inom för att fika. Biblioteket erbjuder alltigenom god service, spännande arrangemang och intressanta event för alla åldrar.

Se bilder från Hernings folkbibliotek här

 


Arrangörer av Next Library Festival 2015

Next Library 2015 arrangeras I samarbete mellan Aarhus folkbibiotek, konferensdeltagare och en lång rad sponsorer. Lammhults Biblioteksdesign är en av sponsorerna och är dessutom huvudleverantör av hyllsystem och exponeringsmöbler till Dokk1-biblioteket.

 


Om Dokk1

Dokk1 opening.jpg

Lammhults Biblioteksdesign är huvudleverantör av hyllsystem och exponeringslösningar till biblioteket på Dokk1

”Urban Mediaspace Aarhus” i Danmark är ett projekt där man förändrat stadens inre hamnområde från att varit en industrihamn till att bli en del av stadsmiljön. Projektet möjliggörs av Aarhus kommun i samarbete med Realdania och Realdania Byg. Projektet omfattar:

 • Dokk1, ett kultur- och multimediahus som inrymmer huvudbibliotek, samhällsservice samt kontorsytor för uthyrning.
 • En helautomatisk parkering belägen under Dokk1-byggnaden med ca 1000 p-platser
 • Nytt hamnområde
 • Tillgång till område längs med ån i Aarhus.
 • Ombyggnad av hamnens infrastruktur
 • Miljöskyddad stadskärna

Hela projektet omfattar en yta på 87 000 m2 – där Dokk1 och de ytor som är för uthyrning är på 33000 m2, täckt utomhusyta är 14000 m2 och själva parkeringsplatsen är på 10000 m2. Resterande kvadratmeter omfattar stads- och hamnmiljö i ombyggnation.

Dokk1 har en rad olika faciliteter för olika sociala sammankomster, föreningar och nätverk. Byggnaden med alla sina olika utrymmen för studier, aktiviteter, omklädning och inte minst avkoppling, kan erbjuda något till alla besökare som önskar lära sig något nytt.

Dokk1 är ett lärcenter liksom det är en plats för inspiration. Man har här skapat en öppen, demokratisk och tillgänglig miljö som ger tillgång till kunskap och senaste media för att kunna tillgodogöra sig kunskap på olika sätt.


”Cykla för bibliotek” besöker Next Library® 2015

Cycling 1.jpg

Ett hundratal personer deltog i ”Cykla för bibliotek” i Baltikum 2012. Denna bild är från starten i Tartu, Estland.

10 dagar, 3 länder, 3 färjor, 600 km på cykel och mer än 30 biblioteksbesök i Skandinavien!

”Cykla för bibliotek” är en fristående förening med biblioteksanställda och biblioteksentusiaster. Föreningen bildades 2011 och har sedan dess arrangerat cykelturer genom olika delar av Europa och Baltikum. Man vill med dessa öka förståelsen och uppskattningen av att ha tillgång till bibliotek och den service som de erbjuder. Kortare turer har även arrangerats lokalt, bland annat i Ryssland och USA för att stödja och sätta strålkastarna på bibliotek världen över.

I år startar man Norge den 1 september, för att fortsätta genom Sverige och därefter gå i mål på Dokk1 i Aarhus, Danmark den 12 september – precis lagom för att vara en del av konferensen ”Next Library 2015”.

”Cykla för bibliotek” kommer att besöka ett antal folkbibliotek och akademiska bibliotek under årets rundtur. Flera av dessa har inredningslösningar från Lammhults Biblioteksdesign -  som också sponsrar ”Cykla för bibliotek” 2015.

Läs mer här om biblioteken som man kommer att besöka och som vi har levererat möbler eller materiel till

 


”Modellprogram för folkbibliotek” spelar en roll på den internationella bibliotekscenen.

Det Danska kulturministeriet – som även är en sponsor till ”Next Library 2015” -  står bakom ett koncept för folkbibliotek som ska inspirera till god biblioteksdesign i hela världen. På deras hemsida kan du läsa om spännande fall från många bibliotek. Ett av dessa är Hernings folkbibliotek där Lammhults Biblioteksdesign varit en av huvudaktörerna i både när det gäller inredningsdesign och möblering.

Här läser du mer om vad de skriver om Hernings folkbibliotek

Här läser du mer om vad de skriver om Hernings folkbibliotek

Den 16 Augusti 2015 delades priset ”Årets folkbibliotek” ut på IFLAS årliga möte i Kapstaden, Sydafrika.

Priset ges till det bibliotek som bäst uppfyller kriterierna i ”Modellprogram för folkbibliotek” Bland de fem nominerade biblioteken är Kista folkbibliotek, där vi levererat en del av inredningen.

Se alla nominerade bibliotek här

... och se våra bilder från Kista Folkbibliotek, Stockholm