Product added to basket

  • logo
  • 0 0

DesignCamp 2015 - Social Innovation

20 oktober 2015 / Företagsnyheter

Lammhults Biblioteksdesign har deltagit i DesignCamp 2015 på designskolan i Kolding, Danmark.

DesignCamp 2015 fokuserade på design och entreprenörskap som drivare av socialt ansvarstagande. Läs mer

design_camp_2015_01.jpg

Designskolan i Kolding har bjudit in 47 studenter från 20 länder som deltog i denna tvåveckas camp.De fick under denna tid träffa ett antal företag som tackat ja till samarbete. Efter intensivt arbete kunde studenterna presentera kvalificerade förslag på hur företag kan använda sociala innovationer. Studenterna utforskade olika koncept med social innovation i fokus och hur designers och företag kan förhålla sig till detta.

design_camp_2015_06_se.jpg

design_camp_2015_04.jpg

Med uppbackning från lärare och handledare på Designskolan i Kolding arbetade Jaivardhan Singh Channey från Indien, Aleksandra Kozawska från Polen och Felipe Massami Maruyama från Brasilien flitigt och kreativt och föreslog många möjliga innovationer. Under den förhållandevis korta campvistelsen hann man även med att besöka Koldings folkbibliotek samt Dokk1 i Århus för att utvärdera en del av innovationsförslagen.

design_camp_2015_07_se.jpg

Efter två veckors intensivt arbete presenterade designteamet högst professionella förslag för bl a Produkt- och Marknadsansvarig, Tina Langkilde Larsen från Lammhults Biblioteksdesign A/S. Dessa förslag har redan resulterat i en dialog om såväl strategier som några av företagets marknads- och produktutvecklingsprojekt.

design_camp_2015_02.jpg

Se några resultat från DesignCamp här