Product added to basket

  • logo
  • 0 0

WR1 återlämningsfack

Mobilt och låsbart bokåterlämningsfack

Detta bokåterlämningsfack har en uttagbar låda så att man lätt kan sortera det återlämnade materialet. Öppningen har ett säkerhetssystem som försvårar tillgrepp av återlämnat material. När man lämnar tillbaka material åker det på en bana ner i lådan som är försedd med skum-material för att skona böckerna.

Endast för inomhusbruk.

Material melaminbelagd spånskiva

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa dig...