Product added to basket

 • logo
 • 0 0

Hållbarhet

För en bättre värld

Vår vision är ett hållbart samhälle där framtida generationer kommer få samma möjligheter som vi har idag. För att nå det målet är det vår mission att uppmuntra hållbar konsumtion.

Svanenmärkning

Vi har valt den Nordiska Svanenmärkningen eftersom den år en av de miljömärkningar som ställer högst krav.

VAD ÄR SVANENMÄRKTA MÖBLER/SVANENMÄRKT INDREDNING?

Svanenmärket är ett officiellt miljömärke med absoluta krav. Svanenmärkta möbler och Svanenmärkt inredning har lägst miljöpåverkan av alla produkter i respektive kategori. Kraven baseras på en livscykelbedömning av produkten och gäller för produktion, användning och avfall. De främjar användning av certifierad träråvara och återvunnen plast och metall, liksom minskad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen och högre hållbarhet och återvinnbarhet.
Genom Svanenkriterierna kan enskilda tillverkare få mer information om hur de kan bidra till ett hållbart samhälle.

VARFÖR VÄLJA SVANENMÄRKNINGEN?

 • Svanenmärket kan ses som en vägvisare i arbetet med att genomföra miljömässiga förbättringar i verksamheten. Med den nordiska miljömärkningen vet företag redan från början vilken miljöpåverkan som har störst betydelse och hur utsläpp, resursförbrukning och mängden avfall kan minskas
 • Svanenmärket är ett enkelt sätt att kommunicera företagets miljöengagemang till kunderna
 • Med Svanenmärket når tillverkare inte bara en allt större grupp privatpersoner, utan också offentlig verksamhet som vill ta hänsyn till miljöfaktorer i sina upphandlingar
 • En miljöanpassad produktion ligger steget före när myndigheterna skärper sina miljökrav

 

Svanenmärkning av möbler/inredning bidrar framför allt till:

 • Mer hållbart trä i tillverkningen
 • Minimal påverkan från hälso- och miljöskadliga ämnen
 • Lägre klimat- och energipåverkan
 • Hög kvalitet och dokumenterad användbarhet


FÖR MILJÖN OCH FÖR DIG - I DAG OCH I FRAMTIDEN

Målet med Svanenmärkningen är att minska den samlade miljöpåverkan av vår resursanvändning. Därför utvärderar Svanen hela produktlivscykeln och alla miljöproblem som uppstår under resans gång. Det gagnar både människor, miljö och jordens resurser.

SVANENMÄRKET GARANTERAR FÖLJANDE:

 • Stränga miljökrav i alla relevanta faser av produkternas livscykel
 • Stränga krav på kemikalier, till fördel för miljön och konsumenthälsan
 • Striktare kriterier för att skapa en hållbar utveckling
 • Certifiering och kontroll som gör att konsumenterna kan känna sig trygga
 • För dig och miljön, i dag och i framtiden

 

Download

Fakta 

 • 97 % känner igen Svanenmärket
 • 74 % litar på att Svanenmärkta produkter är bra val för miljön
 • 77 % anser att de har ett eget ansvar att göra val som är skonsamma för miljön
 • 74 % tycker att Svanenmärket hjälper dem till miljövänliga val

> Se mer