Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Oräkneliga möjligheter för placering och funktion

Grafik kan placeras på diverse material i biblioteket och fungera på olika sätt

Grafik är ett roligt sätt att kombinera inredningsdetaljer med navigering. Eftersom de är visuella kan grafiska element lätt förstås av både barn och vuxna samt erbjuda massor av möjligheter när man designar ett bibliotek.

Golvgrafik är ett intressant och ofta oväntat sätt att berätta för besökarna vad de kan göra eller vart de kan gå. Grafik kan också placeras på glasväggar och skiljeväggar till kontor och konferensrum för att skapa en viss avskildhet utan att helt stänga av områdena. Specialgjord grafik är idealisk för att placeras på hyllskepp eller ändgavlar där de kan berätta en liten historia och hjälpa till att skapa och avgränsa specifika zoner. Den rätta grafiken kommer tilltala viss publik och kommunicera vilka böcker som finns var utan att ens behöva använda text.