Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Låt dig inspireras av arkitekturen

Låt detaljer i biblioteksbyggnaden påverka planlösningen och möbelvalen

Låt biblioteksbyggnadens arkitektur inspirera inredningen. Koppla ihop den med historiska, moderna eller distinkta element i byggnaden för att skapa en sammanhållen miljö.