Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Anpassa dina bokhyllor för att passa bättre med bibliotekets identitet

Ersätt vanliga raka hyllplan med intressantare funktioner

Ett hyllsystem är inte längre bara plana hyllplan. Du kan göra hyllinredningen mer intressant och verkligen skapa ett anpassat system om passar ihop med bibliotekets identitet genom att byta ut raka hyllor mot hyllkomponenter som har olika funktioner. Genom att lägga till olika funktioner ökar du hyllinredningens flexibilitet. Behöver du en plats där låntagarna kan sitta ner och se på böcker? Ersätt då några hyllplan med en bänk. Eller med en utdragbar mediaexponeringslåda, ett snedhyllplan, ett utdragbart bord ... möjligheterna är oändliga.