Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Välkommen in!

Självbetjäning på biblioteken som ger besökarna tillgång till biblioteksservice utanför de normala öppettiderna

Med hjälp av en kombination av tekniker såsom RFID och automatiserad utlåning och återlämning växer sig antalet meröppna bibliotek allt större.

Utformningen av inredning till ett meröppet bibliotek påminner om det traditionella bibliotekets men layouten är oftast öppnare och rymligare så att besökarna får en god översikt i biblioteket för att skapa en känsla av säkerhet och välbefinnande. För att anpassa sig till de "meröppna timmarna" går många bibliotek ifrån de stora diskarna och ersätter dem med små informationsöar runtom i lokalerna.