Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Allt ljus på böckerna

Modern LED-belysning är ett enkelt men effektivt sätt att råda bot på brister i belysningen

Belysning är ofta ett problem på biblioteken och kan orsaka obehag och svårigheter att särskilja bland böckerna, speciellt i dåligt belysta vrår eller nära golvet. Snarare än att komplettera allmänbelysningen kan man installera LED-lampor direkt på hyllplanen vilket är en smart lösning på detta problem.

Fäster man LED-belysning på hyllplanen lyser man upp just bokraderna och underlättar läsning av titlarna på bokryggarna. Det är också en modernisering av biblioteket och skapar ett sofistikerat utseende.

Sök alltid professionell hjälp när du ska besluta vilken typ av belysning som ska installeras i hyllor.